คอมพิวเตอร์ (Computer)

สำหรับคนทำงาน เมื่อพูดถึงคอมพิวเตอร์ หลายๆคนคงนึกถึงภาพคอมพิวเตอร์ที่วางอยู่บนโต๊ะ (PC และโน้ตบุ๊ก) และมีสายเสียบระโยงระยาง ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆ เต็มไปหมด ก็คงไม่ผิดนักที่จะมองภาพเป็นแบบนั้น เนื่องจากคุณๆ ท่านๆ ก็คงได้ใช้งานกันอยู่ทุกๆวัน แต่พอจะทราบไหม ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และมันทำงานอย่างไร

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 ส่วนที่สำคัญ คือ ผู้ใช้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูล (Data) ที่ทำงานผสมผสานร่วมกัน โดยเริ่มจากการรับข้อมูลจากผู้ใช้ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผล จับเก็บ และแสดงผลข้อมูลออกมา