ซีพียู (CPU)

24/06/2020
by Be1 Computer

ซีพียู คือ สมองของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ ถ้าให้เปรียบระหว่างมนุษย์ และคอมพิวเตอร์

ซีพียู (CPU) คืออะไร

23/06/2020
by Be1 Computer

ซีพียู (CPU) คืออะไร

หลักการทำงานของ ซีพียู

23/06/2020
by Be1 Computer

หลักการทำงานของ ซีพียู